โทรศัพท์ 075-701-862

นายประพิศ มากสิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
สายด่วนนายก โทร 0858925345
:: MAIN MENU อบต.ทับปริก
link website ทั่วไป
-
ข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2020-08-14
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2020-08-14
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP
วัน/เดือน/ปี
ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทับปริก
:: ข่าวเปิดสอบงานราชการ