โทรศัพท์ 075-701-862

นายประพิศ มากสิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
สายด่วนนายก โทร 0858925345
:: MAIN MENU อบต.ทับปริก
link website ทั่วไป
-
ข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2020-09-22
โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปลูกพืชสมุนไพรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2020-09-17
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วัน/เดือน/ปี
ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทับปริก
:: ข่าวเปิดสอบงานราชการ