โทรศัพท์ 075-701-862

นายประพิศ มากสิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
สายด่วนนายก โทร 0858925345
:: MAIN MENU อบต.ทับปริก
link website ทั่วไป
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 สาระน่ารู้ สำหรับประชาชน โดยศูนย์บริหารกฏหมายสาธารณะสุข กรมอนามัยกระทรวงสาธารณะสุข
กฏหมายสาธารณะสุข ให้ความรอบรู้สู่ประชาชน โดยศูนย์บริหารกฏหมายสาธารณะสุข กรมอนามัยกระทรวงสาธารณะสุข
คู่มือสำหรับประชาชน