โทรศัพท์ 075-701-862

นายประพิศ มากสิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
สายด่วนนายก โทร 0858925345
:: MAIN MENU อบต.ทับปริก
link website ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
ทำบุญเลี้ยงเพลพระ
   วันนี้ 9 พ.ย. 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก นำโดย นายประพิศ มากสิน นายก อบต.ทับปริก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง สมาชิก อบต.ทับปริก คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทับปริก ร่วมทำบุญเลี้ยงเพลพระ จำนวน 5 รูป เพื่อเป็นการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตสำนึก เสริมสร้างความสามัคคีและเพื่อเป็นศิริมงคลให้แก่ผู้ร่วมทำบุญ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
รายละเอียดข่าวกิจกรรม :
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2020-11-10