โทรศัพท์ 075-701-862

นายประพิศ มากสิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
สายด่วนนายก โทร 0858925345
:: MAIN MENU อบต.ทับปริก
link website ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
ศึกษาเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก จัดโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปลูกพืชสมุนไพรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยนางเมธปิยา รักษ์ทอง ผอ.โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ นำนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ จำนวน 25 คน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานสวนสมุนไพร ที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และสามารถนำสมุนไพรท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ตามวิถีชีวิตพอเพียงและเป็นการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านในท้องถิ่น เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2563 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
รายละเอียดข่าวกิจกรรม :


วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2020-11-10