โทรศัพท์ 075-701-862

นายประพิศ มากสิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
:: MAIN MENU อบต.ทับปริก
อำนาจหน้าที่ของอบต.
รายงานคณะบริหาร
รายงานสถานะการเงิน
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งการร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
link website ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
กิจกรรมคลิ๊กอิน ถิ่นทับปริก (Click in-Tubprik)”
   วันนี้ 28 พ.ย. 2562 โดยนางรัชนพ ศิริเพชร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นำพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก ร่วมกิจกรรม โครงการกระบี่เมืองสะอาด “กิจกรรมคลิ๊กอิน ถิ่นทับปริก (Click in-Tubprik)” โดยการเก็บขยะสองข้างทางถนนสายตลาดเก่า-ห้วยโต้ เป็นถนนสายหลักในการสัญจรของประชาชน และนักท่องเที่ยว ไปยังหมู่บ้านอื่นๆ สถานที่ราชการ และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่ตำบลทับปริก ให้สะอาด สวยงาม เป็นกิจกรรมที่สำคัญในการสร้างความประทับใจแรก แก่นักท่องเที่ยว ผู้มาเยือน หรือผู้ที่สัญจรเข
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
รายละเอียดข่าวกิจกรรม :


วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2019-11-28