โทรศัพท์ 075-701-862

นายประพิศ มากสิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
:: MAIN MENU อบต.ทับปริก
อำนาจหน้าที่ของอบต.
รายงานคณะบริหาร
รายงานสถานะการเงิน
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งการร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
link website ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
4 โรค 3 ภัยสุขภาพควรระวังในฟดูหนาวของไทย
   4 โรค 3 ภัยสุขภาพควรระวังในฟดูหนาวของไทย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2019-11-29
กิจกรรมคลิ๊กอิน ถิ่นทับปริก (Click in-Tubprik)”
   วันนี้ 28 พ.ย. 2562 โดยนางรัชนพ ศิริเพชร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นำพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก ร่วมกิจกรรม โครงการกระบี่เมืองสะอาด “กิจกรรมคลิ๊กอิน ถิ่นทับปริก (Click in-Tubprik)” โดยการเก็บขยะสองข้างทางถนนสายตลาดเก่า-ห้วยโต้ เป็นถนนสายหลักในการสัญจรของประชาชน และนักท่องเที่ยว ไปยังหมู่บ้านอื่นๆ สถานที่ราชการ และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่ตำบลทับปริก ให้สะอาด สวยงาม เป็นกิจกรรมที่สำคัญในการสร้างความประทับใจแรก แก่นักท่องเที่ยว ผู้มาเยือน หรือผู้ที่สัญจรเข
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2019-11-28
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่
   องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก โดยนางรัชนพ ศิริเพชร ปลัดองค์การส่วนตำบล ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ วันนี้ 26 พ.ย.2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2019-11-26
พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าๆพระบรมราชินี
   องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริกเข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าๆพระบรมราชินีเพื่อเคารพสักการะและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันนี้ 19 พ.ย. 62 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธาน ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าๆ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมี นายสมควร ข
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2019-11-19
โครงการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรสานพลังประชารัฐ
   ขอเชิญประชาชนตำบลทับปริก เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรสานพลังประชารัฐ มีกิจกรรมการออกบู๊ทของหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรให้ความรู้เกี่ยวกับดิน พืช และวิธีการปลูกพืชผลผสมผสาน โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี ในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.25625 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรตำบลทับปริก ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2019-11-18
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก ครั้งที่ 2/2563
   องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริกจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก ครั้งที่ 2/2563 วันนี้ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก โดยมีคณะกรรมการกองทุนฯ ตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ และท้องถิ่นอำเภอเมืองกระบี่เข้าร่วม การประชุมเรื่องสถานะการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก ประจำเดือนตุลาคม 2562, ขออนุมัติโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2019-11-13
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562
   เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.30 น. ที่บริเวณวัดคลองใหญ่ ม.6 ตำบลทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ นายประพิศ มากสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยมีนายชนม์วิทย์ จินาวงศ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของประเพณีลอยกระทง ส่งเสริมประเพณีไทยและวัฒนธรรมไทยให้อยู่คู่สังคม โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกส.อบต. ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กศน.เมืองกระบี่ อพปร.ตำบลทับปริก สายตรวจประจำตำบลทับปริก เจ้าห
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2019-11-12
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
   วันนี้ 1 พ.ย. 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก นายจำเริญ นวลวิจิตร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก เป็นประธานเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีนายประพิศ มากสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก นายเอกราช เกิดสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายสุเทพ เพ็ชรรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกระบี่และ
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2019-11-01
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
   องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ 5 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2019-10-24
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ทับปริก
   องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ทับปริก ครั้งที่ 1/2563 วันนี้ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2019-10-16
โครงการอบรมวินัยจราจรสำหรับเด็กนักเรียน
   องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก จัดโครงการอบรมวินัยจราจรสำหรับเด็กนักเรียน เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับ เด็กนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในกฎจราจร ให้เห็นความสำคัญของวินัยจราจรและปฏิบัติอย่างถูกต้อง วันนี้ 17 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านทับปริก ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2019-09-17
โครงการป่าในเมือง เขาถ้ำเสือ พฤกษาสวรรค์จังหวัดกระบี่
   องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริกร่วมกับเทศบาลเมืองกระบี่ พนักงาน ข้าราชการ และประชาชนในตำบลทับปริก ร่วมพิธีเปิดโครงการป่าในเมือง เขาถ้ำเสือ พฤกษาสวรรค์จังหวัดกระบี่ ซึ่งจัดโดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ วันที่ 11 ก.ย.2562 ณ สวนพฤษาสวรรค์
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2019-09-13
โครงการอบรมพิธีกรทางศาสนา
   องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก จัดโครงการอบรมพิธีกรทางศาสนา เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธี ทั้งราชพิธี รัชพิธี และศาสนพิธี โดยทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่ศาสนพิธีกรในหน่วยงาน ซึ่งศาสนพิธีกรควรมีการศึกษา ทำความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักของศาสนพิธีและประเพณีนิยม เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติศาสนพิธีให้ถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีเด็ก เยาวชนในตำบลทับปริกและบุคลากร อบต.ทับปริก รวมจำนวน 20 คน เข้าร่วม เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2562 ที่โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ตำบลทับปริก อำเภอเมื
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2019-08-26
ยืนยันสิทธิ์ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ และขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เคลื่อนที่
   ผู้สูงอายุที่เกิดตั้งแต่ วันที่ 2 ก.ย.2503- 1 ก.ย.2504 หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพและไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการของรัฐ เช่น ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ เงินอื่นๆในลักษณะเดียวกันฯ
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2019-08-21
ปริก จัดโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ประจำปี 2562 “อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการขยะ ภายในชุมชน
   เมื่อวันที่ 20 ส.ค.2562 ที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะจังหวัดภูเก็ต และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก จัดโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ประจำปี 2562 “อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการขยะ ภายในชุมชน” นายเอกราช เกิดสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริกมอบหมายให้นายชนม์วิทย์ จินาวงศ์ ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนำทีมพนักงาน ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก ผู้นำชุมชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป นักเรียน จำนวน 40
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2019-08-21


กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>