โทรศัพท์ 075-701-862

นายประพิศ มากสิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
:: MAIN MENU อบต.ทับปริก
อำนาจหน้าที่ของอบต.
รายงานคณะบริหาร
รายงานสถานะการเงิน
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งการร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
link website ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563
   วันนี้ 11 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ นายประพิศ มากสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก เป็นประธานเปิดงานและอ่านสาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีนางรัชนพ ศิริเพชร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กล่าวรายงาน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึง ความสำคัญของตน กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง สามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ เพื่อเป็นก
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2020-01-11
โครงการกีฬาและกีฑาตำบล “กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประจำปี 2562
   วันที่ 26 ธ.ค. 2562 ที่สนามกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย ม. 6 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลทับปริก จัดโครงการกีฬาและกีฑาตำบลใน “กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประจำปี 2562” นำโดยนายประพิศ มากสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ประธานสภา ข้าราชการ และพนักงานอบต.ทับปริก โรงเรียนพรีเมี่ยมอินเตอร์แคร์กระบี่ และผู้นำชุมชน กล่าวรายงานโดย นายมนูญ บุตรหนา ครูใหญ่ชมรมผู้
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2019-12-27
กิจกรรมคลิ๊กอิน ถิ่นทับปริก (Click in-Tubprik)
   องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก นำโดยนางรัชนพ ศิริเพชร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก ผู้นำชุมชนและจิตอาสาฯในตำบลทับปริก ร่วมกิจกรรม โครงการกระบี่เมืองสะอาด “กิจกรรมคลิ๊กอิน ถิ่นทับปริก (Click in-Tubprik)” วันที่ 25 ธ.ค.2562 โดยการเก็บขยะสองข้างทางถนนสายตลาดเก่า-ห้วยโต้ เป็นถนนสายหลักในการสัญจรของประชาชน และนักท่องเที่ยว ไปยังหมู่บ้านอื่นๆ สถานที่ราชการ และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่ตำบลทับปริก ให้สะอาด สวยงาม เป็นกิจกรรมที่สำคัญใ
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2019-12-27
โครงการแข่งขันกีฬากาบัดดี้
   เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก นำโดยนายประพิศ มากสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก มอบหมายให้ นายสุเทพ เพ็ชรรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ โดยมีนายชนม์วิทย์ จินาวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ กล่าวรายงานเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสนใจการออกกำลังกาย เพื่อป้องกันยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ช่วยลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยมีเด็กและเยาวชน เข้าร่วมจำนวน 8 ทีม และมีถ้วยรางวัล แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททีมห
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2019-12-20
โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
   วันนี้ 13 ธ.ค.2562 นางรัชนพ ศิริเพชร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพสต.ทับปริก เนตรนารี ยุวกาชาด รร.โภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ และโรงเรียนอุตรกิตร ร่วมกิจกรรมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ในโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และได้ตะหนักเห็นถึงความสำคัญของการดูแลกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ มีการพูดคุย และให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อสร้างกำลังใจในการดำ
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2019-12-13
เก็บขยะสองข้างทางถนนสายบ้านในช่องหนองขอน-ในสระ
   วันที่ 12 ธ.ค.2562 เวลา 9.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริกนำโดยนางรัชนพ ศิริเพชร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารฯ สมาชิกอบต.ทับปริก พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างอบต.ทับปริก ร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน อปพร.ประชาชนและจิตอาสาฯ ร่วมกันเก็บขยะสองข้างทางถนนสายบ้านในช่องหนองขอน-ในสระ ม.1, ม.2 เป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2019-12-13
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
   วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก นายเอกราช เกิดสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริกเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีนางรัชนพ ศิริเพชร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก ข้าราชการครู ประชาชนและจิตอาสาฯร่วมรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ แต่งกายชุดเครื่องแบบปกติขาว และสวมใส่เสื้อสีเหลื
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2019-12-13
4 โรค 3 ภัยสุขภาพควรระวังในฟดูหนาวของไทย
   4 โรค 3 ภัยสุขภาพควรระวังในฟดูหนาวของไทย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2019-11-29
กิจกรรมคลิ๊กอิน ถิ่นทับปริก (Click in-Tubprik)”
   วันนี้ 28 พ.ย. 2562 โดยนางรัชนพ ศิริเพชร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นำพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก ร่วมกิจกรรม โครงการกระบี่เมืองสะอาด “กิจกรรมคลิ๊กอิน ถิ่นทับปริก (Click in-Tubprik)” โดยการเก็บขยะสองข้างทางถนนสายตลาดเก่า-ห้วยโต้ เป็นถนนสายหลักในการสัญจรของประชาชน และนักท่องเที่ยว ไปยังหมู่บ้านอื่นๆ สถานที่ราชการ และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่ตำบลทับปริก ให้สะอาด สวยงาม เป็นกิจกรรมที่สำคัญในการสร้างความประทับใจแรก แก่นักท่องเที่ยว ผู้มาเยือน หรือผู้ที่สัญจรเข
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2019-11-28
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่
   องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก โดยนางรัชนพ ศิริเพชร ปลัดองค์การส่วนตำบล ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ วันนี้ 26 พ.ย.2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2019-11-26
พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าๆพระบรมราชินี
   องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริกเข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าๆพระบรมราชินีเพื่อเคารพสักการะและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันนี้ 19 พ.ย. 62 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธาน ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าๆ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมี นายสมควร ข
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2019-11-19
โครงการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรสานพลังประชารัฐ
   ขอเชิญประชาชนตำบลทับปริก เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรสานพลังประชารัฐ มีกิจกรรมการออกบู๊ทของหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรให้ความรู้เกี่ยวกับดิน พืช และวิธีการปลูกพืชผลผสมผสาน โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี ในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.25625 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรตำบลทับปริก ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2019-11-18
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก ครั้งที่ 2/2563
   องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริกจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก ครั้งที่ 2/2563 วันนี้ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก โดยมีคณะกรรมการกองทุนฯ ตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ และท้องถิ่นอำเภอเมืองกระบี่เข้าร่วม การประชุมเรื่องสถานะการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก ประจำเดือนตุลาคม 2562, ขออนุมัติโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2019-11-13
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562
   เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.30 น. ที่บริเวณวัดคลองใหญ่ ม.6 ตำบลทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ นายประพิศ มากสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยมีนายชนม์วิทย์ จินาวงศ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของประเพณีลอยกระทง ส่งเสริมประเพณีไทยและวัฒนธรรมไทยให้อยู่คู่สังคม โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกส.อบต. ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กศน.เมืองกระบี่ อพปร.ตำบลทับปริก สายตรวจประจำตำบลทับปริก เจ้าห
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2019-11-12
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
   วันนี้ 1 พ.ย. 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก นายจำเริญ นวลวิจิตร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก เป็นประธานเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีนายประพิศ มากสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก นายเอกราช เกิดสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายสุเทพ เพ็ชรรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกระบี่และ
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2019-11-01


กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>